Türkiye ve Japonya her nekadar coğrafi açıdan birbirlerinden uzak olsalar da tarihsel olarak birbirlerine derin bağları ve ilişkileri bulunan iki ülkedir. Bu ilişkilerin iktisadi boyutta da geniş potansiyele sahip olsada bu potansiyel yeterince değerlendirilememiştir. Altın Girişim kendi alanlarında yetişmiş insan kaynaklarıyla bu anlamda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir ortak olma yolunda 2018 yılı Şubat ayında açılışını yapmıştır.